La Implantologia del segle XXI

assesorament profesional

Essencialment un implant és una arrel artificial de titani pur col.locada en el si del teixit ossi del seu maxil.lar o mandíbula. Sobre aquest implant es fixa, una segona etapa, la dent o les dents necessàries.

És important que les condicions de salut generals siguin adequades per a rebre uns implants. També és important disposar de l’ós adequat per a col·locar-los. Totes aquestes condicions han de ser analitzades per l’especialista, així com d’altres possibles solucions del problema que presenti.

En el cas de no disposar d´un os suficient s´hauran de considerar altres tècniques complementàries, com per exemple la col.locació d´un empelt previ.

Com es col·loca un implant?

Generalment amb una simple anestèsia local es col.loca un petit cargol a l’os del maxil.lar o mandíbula (això és l´implant pròpiament dit).

Estan fets d’un material molt resistent i lleuger ( titani) que a més és extraordinàriament biocompatible. Generalment el postoperatori d´aquesta intervenció és molt lleu, ja que és essencial no traumatitzar l’os per a garantir una perfecta cicatrització.

A partir d´aquesta cirurgia  es produeix el procés que anomenem “osteointegració” que consisteix en el creixement d´os en íntim contacte amb la superfície de l´implant, de manera que aquest quedi literalment soldat a l´os.

Una vegada finalitzat el període d´osteointegració ( que variarà segons el cas, pot durar uns mesos) el seu dentista prodecirà a construir la pròtesis definitiva, que quedarà fixada sobre els seus implants.

El tipus de prótesis i el sistema de subjecció dependrà de cada cas, ja que és diferent una pròtesis de moltes dents sobre diferents implants que , posem per cas, un implant unitari que suporta una única dent.

Una vegada completat quest procés s’hauran de fer controls de seguiment mitjançant visites periòdiques. Resulta fonamental una higiene meticulosa i permanent, amb l´ús correcte del raspall i la seda dental.

Uns implants ben col·locats i de mida adequada a la càrrega que han de suportar tenen una llarga vida.

L´implant que treballa correctament té una durada superior a la vida natural d´una  dent.