Saps quina cura requereix el raspall de dents?

Saps quina cura requereix el raspall de dents

Hi ha unes recomanacions generals que cal seguir:

1) Després del raspallat, aclarir el raspall dental acuradament amb aigua corrent, deixar-lo assecar a l’aire i guardar-lo en posició vertical, amb les fibres cap amunt. Si diferents raspalls comparteixen el mateix pot, s’ha d’evitar el contacte entre ells.

2) No cal mullar els raspalls dentals amb solucions desinfectants o col-lutoris bucals. Aquesta pràctica pot provocar la contaminació entre raspalls si la solució es fa servir durant un període llarg o si diferents usuaris la comparteixen.


3)Tampoc cal fer servir dispositius de microones o raigs ultraviolats per desinfectar els raspalls de dents. Aquestes mesures els poden malmetre.


4) No guardar els raspalls a recipients tancats. Sota aquestes condicions apareix més freqüentment el creixement bacterià que a l’aire lliure.


5) Canviar el raspall de dents cada 3-4 mesos o abans si les puntes de les fibres estan gastades o doblegades.


6) No compartir mai els raspalls de dents ja que augmenta el risc de contraure infeccions.